top of page

Hur går jag tillväga om varan är defekt?

Om vi har levererat en produkt som är felexpedierad eller defekt ber vi dig att kontakta oss snarast möjligt (inom 5 dagar) från det att varan har mottagits.

Notera att reklamationsrätten gäller för ursprunglig köpare och inte längre gäller vid eventuell vidareförsäljning.

Tvist

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig med reklamationen.

Till Vanliga frågor

bottom of page