GDPR

DATASKYDDSPOLICY 

Inledning
TigerPop Dog Fashion värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Därför har vi utarbetat en policy som förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.
Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
TigerPop Dog Fashion är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Var lagras mina uppgifter?
De personuppgifter som samlas in från dig kommer att hållas inom Europa, EES och USA (hemsidans leverantör/domän www.wix.com). Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet. TigerPop Dog Fashon kan även i övrigt överföra dina personuppgifter till en tredje part i de situationer som anges nedan i denna Integritetspolicy. 

Vilka personuppgifter samlas in?
Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som du själv lämnar till oss, såsom namn, adress  och mobilnummer samt information om hur du vill bli kontaktad av oss (via e-post och/eller SMS). Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, köpets datum och eventuella returer.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

  • - Behandla dina beställningar och returer

  • - Kontakta dig med leveransbesked eller om ett problem uppstår vid leverans av dina produkter

  • - Skicka SMS när din beställning går att hämta

  • - Besvara dina frågor via e-post

  • - Förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster


Lagringstid
Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst. Ta kontakt med oss innan för mer information. 

Om du anser att de personuppgifter som TigerPop Dog Fashion har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du via tigerpopdogfashion.se. TigerPop Dog Fashion är i vissa fall skyldigt att enligt lag, och kan även i andra fall när

TigerPop Dog Fashion har sådan rätt enligt lag, behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer (PostNord) för att hantera transporten av beställda produkter.


Hur skyddar vi din personliga information?
TigerPop Dog Fashion vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. 
Samtliga transaktioner som görs genom hemsidan där dina personuppgifter används krypteras med hjälp av SSL (Secure Shopping).

Överföringen av känslig betalningsinformation (t.ex kreditkortsnummer) via våra köpformulär skyddas av en SSL/TLS-krypterad anslutning och websidans leverantör WIx.com upprätthåller regelbundet en certifiering enlig PCI DSS (Payement Card Industry Data Security Standards). Wix.com övervakar också regelbundet sina system för att upptäcka möjliga sårbara punkter och angrepp och söker regelbundet efter nya sätt och Tredjepartstjänster som ytterligare kan förbättra säkerheten hos våra tjänster och skyddet av våra besökare och användares integritet.

 

COOKIE POLICY

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan datan som är sparad i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter. 

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på tigerpopdogfashion.se och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t.ex innebära att vi sparar information om besökares landsval, information om tidigare besök på tigerpopdogfashion.se samt vilka sidor som besökts på tigerpopdogfashion.se. Vill du läsa mer om cookies kan du göra det här: http://www.allaboutcookies.org/

Genom att besöka tigerpopdogfashion.se så godkänner du att vi samlar information om dina besök med hjälp av cookies. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare. 


Obligatoriska-/Funktionscookies
Denna typ av cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies kan du inte handla via vår e-handel. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner. 

Anpassningscookies 
Denna typ av cookies samlar information om hur du använder webbplatser. Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av cookies är inte knuten till en viss person. 

Cookies från tredje part 
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser över kunders beteende på sajten (t.ex. Google Analytics , Visitors Analytics). 

Social Plugins externa länkar
På tigerpopdogfashion.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna policy.

TigerPop Dog Fashion tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till/från tigerpopdogfashion.se. 

När det gäller bilder från Instagram som du taggar med någon av TigerPop Dog Fashions taggar (som TigerPop Dog Fashion publicerar på sin hemsida och på sociala medier från tid till annan), kommer dessa bilder att granskas och verifieras innan vi publicerar dem på vår hemsida. Genom att tagga en bild i enlighet med det som anges ovan så samtycker du till att TigerPop Dog Fashion publicerar din bild på sin hemsida. 

TigerPop Dog Fashion

Personuppgiftsombud: Maila till tigerpopfashion@gmail.com